Sultan Yıldırım Bayezid Han

  • Altar Maket
  • Sultan Yıldırım Bayezid Han figürü
  • Kod: ALT-09-04
  • 25mm beyaz metal, model figür. 2 parça
  • Montaj ve boyama gerektirir. Yapıştırıcı ve boya kutuya dahil değildir.

yidirim bayezid

“...aleyhime silah kullanmayacağına yemin etmişsin, bu yeminini şimdi sana iade ediyorum. Yurduna döndüğün zaman benimle yine savaşmak istersen, bütün Avrupa hükümdarlarını ittifaka davet edebilirsin. Ne kadar fazla müttefik ve ne kadar büyük ordu toplayabilirsen, bana şan kazandırmak için o kadar fırsat vermiş olursun. Beni harp meydanında daima karşında bulacağına emin ol. Çünkü ben harp ve zaferler için doğmuş bir adamımım. Benden ileride bulunmak arzusuna kapılanlar, daima benden geride kalacaklardır...“

Sultan Yıldırım Bayezid Han’ın, tüm Avrupa ülkelerinin seçkin askerlerini bir meydanda büyük bir bozguna uğrattığı 1396 Niğbolu muharebesi sonrası, esir aldığı seçkin Fransız şövalyesi meşhur Korkusuz Jan (Nevers Kontu Jean)’a söyledikleri (1)

İçinde bulunduğumuz 2009 yılı, Osmanlı tarihinde önemli bir olayın 620. yıldönümüdür. 620 sene evvel, 1389 yılında, Osmanlı tarihinin en önemli hükümdarlarından biri olan I. Bayezid’ın culûsu, yani tahta geçerek hükümdar olması gerçekleşmiştir.

Altar Maket tarafından üretilen 25mm ölçeğindeki bu figür yıllar süren kapsamlı bir araştırma ile oluşturulmuştur.


I. Bayezid’in tuğrası

1360 senesinde doğan I. Bayezid, Osmanlı hükümdarı Murad Hüdavendigar’ın oğludur. Babası 1389 tarihinde Kosova Meydan Muharebesi sonrasında şehit düşünce yerine geçmiş ve muharebe sahasında hükümdar ilan edilen yegâne Osmanlı sultanı olmuştur. Şehzadelik zamanlarından itibaren harpteki sürati ve cesaretinden dolayı “Yıldırım” lakabı verilmiştir. İstanbul’u ilk kuşatan Osmanlı sultanıdır (1391). Osmanlı’nın Rumeli fetihlerini devam ettirmiş ve Anadolu beyliklerini kontrol altına almaya uğraşmıştır. Osmanlı’yı Avrupa’dan atmak için uğraşan Macar Kralı Sigismund’un Papa ve diğer tüm Avrupa devletlerini ikna etmesiyle oluşturduğu büyük Haçlı ordusunu 1396 tarihinde Niğbolu’da büyük yenilgiye uğratan Bayezid mükemmel bir komutan olduğunu göstermiştir. Bu büyük ve mağrur komutan, 1402 tarihinde Ankara Meydan Muharebesinde, bir başka büyük Türk komutanı Timur’a yenilmiştir. Etrafını saranlara karşı tek başına direnmiş, elindeki savaş baltası ile vurduğunu düşürmüş fakat yine de esir düşmüştür. 1403 yılında esaret altında yaşamını yitirmiştir. Türbesi Bursa’dadır.

Yıldırım Bayezid figürü için tercih ettiğimiz poz, kendisinin cengaver ve olağanüstü yanlarını mükemmel biçimde yansıtan, Ankara Meydan Muharebesi’nin son anlarında yaşadığını tasavvur ettiğimiz halidir.

1402’deki Ankara muharebesi Osmanlı için kötü gitmekteydi. Öğleden sonra, muharebenin kaybedildiğini anlayan komutanlar çekilmeyi teklif ettiler. Yıldırım bunu şiddetle reddetti ama tüm komutanlarının çekilmelerine izin verdi. Akşama doğru, Yıldırım bir avuç askeriyle gerisindeki Çataltepe’ye çekildi. Etrafında sadece kapıkulu askerleri yani yeniçeriler ve solakları kalmıştı. (2) Tüm tepe Timur kuvvetleri tarafından sarıldı. Yıldırım Bayezid elinde ağır bir savaş baltasıyla kendisini almaya gelenleri birer birer düşürüyor ve “müthiş baltasının her bir darbesini öyle vuruyordu ki ikinci bir darbeye hacet kalmıyordu”.(3) Yıldırım, karanlık çöktükten sonra bu kuşatmayı yarmaya çalıştıysa da bu hattı yaramadı ve yakalandı. Bu yenilmez ve mağrur komutan ölümden daha beter bir şeyi yaşadı ve esir düştü.


Ressam Miguel Coimbra tarafından Altar Maket için yapılan özel çalışma. Sultan Yıldırım Bayezid Han’ın 1402 Ankara Meydan Muharebesinde son direnişini göstermektedir.
Kaynak: Altar Maket. Her hakkı Altar Maket’e aittir. Kesinlikle kopyalanamaz.

Figürün geçtiği aşamalar şu şekilde olmuştur:Figürümüzün, 25mm Old Glory (Amerika) figürleri ile uyumlu olduğunu gösteren kıyaslama. Sağ öndeki yeşil figür, yapımın erken aşamasındaki Bayezid figürüdür.


Dünyada savaş oyunu için figür üreten irili ufaklı pek çok firma bulunmakta ve bu firmalar kendi figürleri tercih edilsin diye standart dışı ölçeklendirmeye gitmektedir. Yani 25mm diye aldığınız figür, diğer üreticilerin 25mm ile uyumlu olmayabilir. Bu saçma ve komik bir pazarlama stratejisidir ama maalesef yapılabilecek bir şey yoktur. Bu durumda Altar Maket olarak bizim politikamız figürlerimizi gerçek anlamda 25mm olarak üretmektir. Yani bu, figürün yerden baş hizasına kadar 25mm olmasıdır (şapka vs hariçtir). Altar Maket kollesiyonunda ve yakında piyasaya süreceğimiz ilk Türk savaş oyunu sistemi için bizim tercih ettiğimiz, sayıları binleri bulan 25mm figürlerimizi de bu tarz bir politika benimsemiş bir firmadan, Amerikan Old Glory firmasının figürlerinden seçtik. Old Glory, tüm dünyada savaş oyunu ile ilgilenenlerin yakından tanıdığı, serisi geniş bir firmadır. Osmanlı ordusu serisi de, bazı eksikliklere ve hatalara rağmen, oldukça geniştir.


Figür iki parça halinde üretildi. Zemin ve ana gövde ve baltayı tutan sol el. Tarihi kaynaklarda Yıldırım Bayezid Han’ın sağ elini mi yoksa sol elini mi kullandığı konusunda bir bilgi yoktur. Kaldı ki büyük savaşçılar silah kullanırken, özellikle balta ve kılıç gibi savurma ile yıkıcı bir tesire kavuşan silahlarda, her iki ellerini aynı maharetle kullanabilirlerdi.Sultan Yıldırım Bayezid Han avda
Kaynak: Hünername, Doğan Kardeş, İstanbul 1969Sultan Yıldırım Bayezid Han, düşman kuşatmasını aşarak Niğbolu kalesinin yanına gelir ve kale komutanı Doğan Bey’le konuşur
Kaynak: Hünername, Doğan Kardeş, İstanbul 1969Sultan Yıldırım Bayezid Han
Kaynak: Kapıdağlı serisinden, tablo kartpostalSultan Yıldırım Bayezid Han
Topkapı Sarayı Müzesi
Kaynak: Hayat Tarih Mecmuası, Ocak 1972


Figür, diğer tüm Altar Maket figürlerinde olduğu gibi, dünya çapında kabul görülen standartlarda ve en çok tercih edilen özelliklerde üretilmiştir.

Figür 25mm’dir ve beyaz metalden imal edilmiştir. Montaj ve boyama gerektirmektedir. Figür, 2 parçadan oluşmaktadır.

Sınırlı sayıda mevcut olan bu figür Türkiye ve dünya çapında, Sultan Yıldırım Bayezid Han’ın cülûsunun 620. yıldönümününde piyasaya sürülmüştür.

Bu figür, bir Türk firması tarafından, dünya standartlarında üretilen ilk “25mm”, “savaş oyunu” figürü olma özelliğini taşımaktadır.

Dünyaca ünlü savaş oyunu dergisi Wargames Illustrated dergisinin Ağustos 2009 tarihli sayısında çıkan, Altar Maket'in Bayezid ve diğer 25mm figürleri hakkındaki makale için tıklayınız.

1 Mufassal Osmanlı Tarihi, Şehir Matbassı, İstanbul, 1957, Cilt 1, s 174
2 Mehmed Neşri, Neşri tarihi, Cilt 1, Kültür ve Turizm bakanlığı Yayınları, Ankara 1983,s 168
3 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Büyük Osmanlı Tarihi, Cilt 1, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, s 313

 

©Altar Modelling
Her hakkı Altar Maket’e aittir. Yazı ve resimler izinsiz kopyalanamaz ve kullanılamaz.