"Osmanlı'nın Muhteşem Süvarileri: Deliler"

  • Yazar: Abdullah Turhal
  • Doğan Kitap
  • Fiyatı: 25 TL
  • Basım tarihi: Şubat 2011

1936 tarihli ‘Akıncılar’ isimli kitabının önsözünde Kurmay Yüzbaşı Necati Tacan incelediği onca Osmanlıca birincil kaynağa rağmen akıncıların faaliyetleri hakkındaki bilgilerin başka olgular arasında birkaç satırla geçiştirilmesinden dolayı eserinin harp tarihi açısından istenilen olgunluğa erişememiş olmasından yakınmıştır. Tacan “Bu noksan belki Avrupa’da o zamanlarda yazılmış eserlerin incelenmesi ile tamamlanabilir. Bunu da ancak Avrupa kitapevlerini karıştırmak imkânı ellerinde olanlar yapabilirler. ben, yabancı memleketlerde bulunan ve yabancı kaynakları incelemek imkanına malik olan arkadaşlarımız tarafından eski seferlerimizin kendi kaynaklarımıza göre olan noksanlarının tamlanmasını lazım ve ulusal bir borç sayıyorum” diye yazmıştır. Kendi mütevazı imkânlarım ölçüsünde, geçmişten gelen, bu seslere kulak verme eğiliminde olduğumdan, akıncılardan belki daha fazla ihmal edilmiş bir sınıf olan delileri, en azından maketlerin huzurlu, yaratıcı ve güvenli dünyasında tekrar canlandırabilmek, Avrupa kaynaklarını mümkün olduğunca inceleyerek yüzyıllar önce yaşamış bu cesur savaşçıları günümüz insanlarına hatırlatabilmek istedim. Altar Maket özel koleksiyonunun yanısıra Ankara’daki ODTÜ, Bilkent ve TBMM kütüphanelerindeki ve İstanbul Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi’ndeki eserlerdeki Osmanlı, Bizans, Fransız, Venedik, İngiliz, İsveç ve Alman kaynaklarından faydalandım. Kopenhag, Danimarka’daki Statens Museum for Kunst; Viyana, Avusturya’daki Austrian National Library; Münih, Almanya’daki Bayerische Staatsbibliothek; Marburg, Almanya’daki Staatsarchiv Marburg; Kornik, Polonya’daki Biblioteka Kórnicka PAN; Krakov, Polonya’daki Prenses Chartoryski Müzesi, Varşova Polonya’daki Ulusal Müze, New York, Amerika’daki New York Public Library Dublin, İrlanda’daki, Chester&Beatty Library; Londra, Britanya’daki, British Library ve British Museum’daki eserlerden özel izinle alınan gravürler ve minyatürler bu çalışmada zengin bir albüm halinde okuyuculara sunulmaktadır. Umuyorum ki siz de bu muhteşem savaşçılara hayran kalacak, onları saygı ile hatırlayacak ve imparatorluğa hizmetlerini takdir edeceksiniz. Bu çalışmanın ortaya çıkmasını ve geniş kitlelere ulaşmasını mümkün kılan Doğan Kitap’a minnettarım. Abdullah Turhal Ankara, Şubat 2011.